Kurse Trajnimesh Shpresa Kurs të formimit profesional për Drejtshkrimin e gjuhes Shqipe online dhe jo online. Trajnim për hartimin e shkresave zyrtare online dhe jo online etj. Training Courses Hope Course of vocational training for Language Spelling Albanian online and not online. Training for drafting official documents online and not online, et

QENDRA TRAJINMEVE SHPRESA
Rruga Balla, Tiranë, אלבניה

P: +355 695414841
Description:

Dr. Shpresa Dorda. Mbaj gradën "Doktor shkencash" në Gjuhësi shqipe. Trajnime për "Hartimin e shkresave zyrtare". Trajnime për "Drejtshkrimin e gjuhës shqipe" Kurs për "Redaktor". Kurs për "Gjuhën shqipe". Redaktim teksti. Konsulenca bizneseve për hartimin e shkresave zyrtare. Përgatitja e dokumentave për bizneset si: marrëveshje, kontrata, kërkesa bashkëpunimi etj. Adresa: Rruga "Urani Pano", mbrapa Tirana Internacional Hotel. Dr. Hope Dorda. I hold the degree "Doctor of Science" in Albanian Linguistics. Training for "Formal Official Writing". Trainings for "Spelling of the Albanian language" Course for "Editor". Course for "Albanian language". Text editing. Business consulting for drafting official documents. Preparation of documents for businesses such as: agreements, contracts, cooperation requests, etc. Address: "Urani Pano" Street, behind Tirana International Hotel.