Sherbime Juridike , Konsulence Juridike,Ceshtje Penale ,Civile ,Administrative dhe Tregtare ndermjetesim Ligjor Shqiperi- Greqi Perkthim Greqisht-Shqip dhe Shqip- Greqisht

studio Ligjore ZHLLIMA
טירנה, אלבניה

P: +355 675462880
Description:

Shërbime Juridike ''Non Stop'' Çështje të drejtësisë: mbrojtje e përfaqësim i palës (klientit) në gjyq. Këshilltar ligjor, avokat mbrojtës. Marrëdhënie ndërkombëtare (marrëveshje binjakëzimi). ... Konsulencë juridike në nivel nacional dhe internacional. Marrëveshje biznesore për shërbime ligjore. Marrëveshje individuale për shërbime ligjore. Marrëveshje midis personave juridik dhe fizik “biznes-biznes”, “biznes-individ”. “individ-individ” dhe tjera. Parashtrim i kërkesave, ankesave dhe shkresave të ndryshme zyrtare. Shqyrtim dhe mendim paraprak për projektet e kontratave të organeve të administratës publike, institucioneve dhe subjekteve të ndryshme. Përfaqësim i subjekteve para gjykatës kushtetuese.