Punime të ndryshme të të spoteve Reklamuese, përkujtuese, sensibilizuese, ... 3. Punime të reportazheve të ndryshme 4. Punime të Dokumentarëve të ndryshme 5. Konkurse 6. Njoftime dnryshme

TV PRIZRENI
Prizren

P: +377 44139739
Description:

2. Punime të ndryshme të të spoteve Reklamuese, përkujtuese, sensibilizuese, ... 3. Punime të reportazheve të ndryshme 4. Punime të Dokumentarëve të ndryshme 5. Konkurse 6. Njoftime dnryshme ......... Ndërkaq proporcioni i pagesës do të jet 50% OC dhe 50% €.