ថាត់ ធីណា អាហារដ្ឋានមានលក់ ស៊ុបគុយទាវ មីស៊ុប មីខគោ គុយទាវខគោ បាយសសច់ជ្រូកអាំង

ថាត់ ធីណា អាហារដ្ឋាន
Krong Chbar Mon, קמבודיה

P: +855 10325411
Description:

-អាហារដ្ឋាន ថាត់ ធីណា យើងខ្ញុំមានលក់គុយទាវខគោតំលៃពេញ6000៛ ទទួលយក70%ONE=0.022 +30%លុយសុទ្ធ=1800៛ -មីខគោ គុយទាវស៊ុប មីស៊ុប តំលៃពេញ7000៛ ទទួលយក70%ONE=0.026+30%លុយសុទ្ធ=2100៛ -បាយសាច់ជ្រូកតំលៃពេញ5000៛ ទទួលយក70%ONE=0.018+30%លុយសុទ្ធ=1500៛ -ដាក់លក់ចំនួន50គូប៉ុង -1គូប៉ុង=1ចាន -ទីតាំងហាងរបស់យើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងត្បូងសាលាខេត្តប្រហែល1Kmដី បងប្អូនអញ្ជើញមកទទួលទានដោយក្តីរីករាយ