รับสอน Black office และสร้างร้านค้าใน Dealshaker /จำหน่ายสินค้่าอุปโภคบริโภค และอาหารเสริม Hire to teach Black office and build stores in Dealshaker / Sell consumer goods And supplements

Pat store
Moo 4, Tambon Rim Kok, Amphoe Mueang Chiang Rai, Chang Wat Chiang Rai 57100, תאילנד

P: +66 951658245
Description:

1.รับปรึกษา back office แพลตฟอร์ม Onelife /สร้างร้านค้า ใน Dealshaker 2.จำนวน1 คูปอง คือ การเรียนการสอน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง =0.4 DCP 3.เตรียมข้อมูลอุปกรณ์ ก่อนมาเรียนให้พร้อม 1. Hire teaching back office Onelife platform / building a store on Dealshaker. 2.. Quantity: 1 coupon is instruction, takes 1 hour, focusing on learners-centered = 0.4 DCP 3. Prepare equipment information Before studying to be ready