ជាងកាត់សក់មានបទពិសោធន៏ជាច្រេីនឆ្នាំដែលអាចឆ្នៃម៉ូដសក់របស់អស់លោកអ្នកអោយមេីលទៅរឹតតែស្អាត សង្ហារ និងទាន់សម័យជាងមុន ។

Hair Cut Chhaya
קרונג סיאם ריפ, קמבודיה

P: +855 69845347
Description:

យេីងខ្ញុំមានទទួលបំរេីសេវាកម្មកាត់សក់បុរសគ្រប់ម៉ូដតម្លៃសមរម្យ លោកអ្នកអាចធ្វេីការកម្មង់ម៉ូដតាមចំណង់ចំនូលចិត្តបាន ។