យើងខ្ញុំមាននាំចូល គ្រឿងកាឡៃ និង សម្ភារះប្រើប្រាស់មួយចំនួនមកពីប្រទេសថៃ !

ហាងលក់គ្រឿងកាឡៃ
9R4V+776, Sok San Rd, Krong Siem Reap, קמבודיה

P: +855 15838228
Description:

គ្រឿងកាឡៃ កំទិចមាសថៃ ម៉ូតស្អាតៗ មិនងាយហើរពណ៌ ពាក់ទៅមិនរោលមិនរមាស់ ស្អាតដូចរូប 100% មានច្រើនម៉ូតអាចរើសបាន លក់ក្នុងតំលៃសមរម្យ បងបងអាចចូលមើលបាន មានចំងល់អាចឆាតសួរបានណាចា៎ បញ្ជាក់រាល់ ការកម្ម៉ង់ ហើយ មិនអាចលប់ចោលវិញបានទេ. ហាងនៅខេត្តសៀមរាប នាំចូលពីប្រទេសថៃ ប្រភេទ ៖ គ្រឿងកាឡៃ មានចំនួនក្នុង ស្តុក ១៤០ វង់